Polityka prywatności

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem serwisu internetowego www.grzybtest.pl, zwanego dalej Serwisem Internetowym.
 2. Właścicielem Serwisu Internetowego oraz administratorem danych osobowych jest Biospekt sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie (30-387), ul Gronostajowa 7, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000298454, o kapitale zakładowym 100.000 PLN, NIP: 676-236-44-65, REGON: 120607918, zwany dalej Biospekt.
 3. Dane osobowe zbierane przez Biospekt za pośrednictwem Serwisu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) – zwanym jako ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych lub RODO.
 4. Biospekt dołoży wszelkiej staranności do poszanowania prywatności Użytkowników Serwisu Internetowego.

Jakie prawa ma osoba pozostawiająca swoje dane osobowe?

 • Użytkownik ma prawo do żądania usunięcia wszystkich danych osobowych.
 • Użytkownik ma prawo cofnięcia wszystkich zgód, których udzielił Biospektowi.
 • Cofnięcie zgód ma skutek od momentu ich wycofania.
 • Wycofanie zgody nie pociąga za sobą dla Użytkownika negatywnych konsekwencji.
 • Rezygnacja w formie wiadomości e-mail z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących produktów lub usług, będzie oznaczać sprzeciw Użytkownika na przetwarzanie jego danych w tych celach.

Jakie dane osobowe gromadzimy i przetwarzamy?

 • Przetwarzamy i gromadzimy takie dane osobowe jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania, numer zamówienia, opis i kwota płatności.

W jakim celu gromadzimy i przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe?

Dane osobowe pozyskane w wyniku realizacji usług mogą być przechowywane w celu:

 • Składania zamówienia w Serwisie Internetowym, w celu wykonania umowy sprzedaży. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).
 • Prowadzenia postępować reklamacyjnych.
 • Wystawiania faktur oraz dokumentów księgowych w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i rachunkowego.
 • Badania opinii, potrzeb, satysfakcji Klientów dotyczących produktów z zastrzeżeniem zachowania anonimowości wyników prowadzonych badań.

Jak długo przechowywane są Państwa dane osobowe:

 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usługi.
 • Przez okres wynikający z przepisów prawa podatkowego i rachunkowego dla dokumentów finansowo-księgowych (dotyczy osób otrzymujących fakturę lub inny dokument księgowy).
Scroll to top