Regulamin

I. Postanowienia ogólne.

 1. Właścicielem Serwisu Internetowego grzybtest.pl jest firma:
  Biospekt Sp. z o.o.
  ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków
  REGON: 120607918
  NIP: 6762364465
  Kontakt:
  fax: (+48 12) 664 5394
  e-mail: grzybtest@biospekt.pl
 2. Serwis grzybtest.pl za pośrednictwem Internetu pozwala zamówić:
  a) Zestaw Grzybtest wraz z usługą badania ilości zarodników grzybów pleśniowych w powietrzu.
  b) Oznaczenie grzybów wyrosłych na zestawie Grzybtest do rodzaju jako usługę dodatkową dla zestawu Grzybtest. Usługa jest dodatkowo płatna i wyceniana indywidualnie na podstawie ilości i rodzaju wyrosłych kolonii na zestawie.
  c) Wymaz badający obecność grzyba na powierzchni. Jeśli stwierdzono obecność grzyba, a wyrosłe kolonie zawierają struktury pozwalające na identyfikację, oznaczenie grzybów do rodzaju zostanie wykonane w cenie wymazu.
 3. Korzystanie z serwisu grzybtest.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 4. Dane Klientów będą wykorzystywane wyłącznie do realizacji zamówień i prowadzenia statystyk sprzedaży. Nie będą one udostępniane żadnym firmom ani osobom trzecim. Będą przechowywane w sposób uniemożliwiający dostęp osobom niepowołanym, zgodnie z „Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych”, Dz.U. nr 2018 poz. 1000.
 5. Regulamin serwisu internetowego grzybtest.pl stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.) przez Biospekt Sp. z o.o.
 6. Usługodawca dołoży wszelkich starań, żeby korzystanie z Serwisu Internetowego było możliwe dla Użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń, typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z serwisu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub nowszych typu Chrome, Opera z włączoną obsługą języka Javascript, akceptujących pliki „cookies”.
 7. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy o ochronie danych osobowych.

II. Składanie zamówienia

 1. Proces realizacji zamówienia zaczyna się od wybrania przez Klienta odpowiedniego produktu na stronie grzybtest.pl i dodania go do koszyka.
 2. Po dodaniu produktu do koszyka Klient może kontynuować zakupy lub przejść do kasy.
 3. W szczegółach płatności Klient zobowiązany jest do wprowadzenia odpowiednich danych niezbędnych do realizacji zamówienia, takich jak: pełne dane adresowe i kontaktowe (e-mail oraz telefon kontaktowy).
 4. Klient zostaje przekierowany do wykonania transakcji online za pośrednictwem usługi płatniczej Tpay.com.
 5. Serwis internetowy grzybtest.pl zastrzega sobie prawo do weryfikacji poprawności oraz prawdziwości złożonego zamówienia poprzez kontakt telefoniczny z Klientem (w dni robocze, w godzinach 9-17).
 6. Klient składając zamówienie oświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu Serwisu Internetowego grzybtest.pl oraz akceptuje jego postanowienia.

III. Realizacja zamówienia

 1. Wysyłka zamówionych produktów następuje po zaksięgowaniu płatności przez Serwis Internetowy grzybtest.pl.
 2. Większość zamówień realizujemy w terminie do 7 dni roboczych od momentu zaksięgowania płatności. Zastrzegamy sobie prawo do wydłużenia terminu realizacji, o czym kupujący zostanie poinformowany drogą mailową lub telefoniczną od razu po złożeniu zamówienia.
 3. W przypadku braku możliwości realizacji złożonego zamówienia, Klient jest o tym niezwłocznie informowany mailowo lub telefonicznie, jednak nie później niż w ciągu 2 dni roboczych. W takiej sytuacji Serwis Internetowy grzybtest.pl zwolniony jest z obowiązku realizacji zamówienia.
 4. Serwis Internetowy grzybtest.pl zastrzega sobie prawo do niezrealizowania zamówienia w następujących przypadkach:
  a) nieprawidłowego wypełnienia formularza zamówienia,
  b) podejrzenia, że informacje zawarte w formularzu zamówienia są nieprawdziwe,
  c) braku możliwości kontaktu z Klientem,
  d) niedostępności zamówionego przez Klienta produktu.
 5. W przypadku gdy Serwis Internetowy grzybtest.pl nie realizuje zamówienia, a otrzymał płatność związaną z tym zamówieniem, zobowiązany jest do zwrotu takiej płatności w terminie 7 dni roboczych, od podjęcia decyzji o niezrealizowaniu zamówienia.

IV. Ceny i warunki zapłaty

 1. Ceny towarów w serwisie internetowym grzybtest.pl podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 2. Cena produktów zawiera koszt przesyłki w obie strony
 3. Oznaczenie grzybów wyrosłych na zestawie Grzybtest do rodzaju jest usługą dodatkowo płatną i wycenianą indywidualnie. Koszt tej usługi zostaje podany w przesłanym raporcie z badania zestawu Grzybtest. Chęć wykonania oznaczenia grzybów należy zgłosić i opłacić najpóźniej następnego dnia po otrzymania raportu.
 4. Serwis Internetowy grzybtest.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów (za wyjątkiem zamówień będących w trakcie realizacji), aktualizacji oferty oraz organizowania akcji promocyjnych.
 5. Dowodem zakupu towaru jest faktura VAT, którą dostarczamy do Klienta wraz z zamówionym produktem, bądź mailowo wraz z wysyłanym raportem z badania. Chęć otrzymania faktury VAT na firmę należy zaznaczyć w formularzu zamówienia, w polu „Uwagi do zamówienia”, podając odpowiednie dane wraz z numerem NIP.

V. Akcje promocyjne

 1. W okresie od 01.04.2020 r. do 30.06.2020 r. trwa akcja promocyjna za wypełnienie ankiety „Badanie satysfakcji Klienta”.
 2. Ankieta jest anonimowa i dobrowolna. Dane pozyskane z przeprowadzonej ankiety mają na celu zbadanie satysfakcji Klienta oraz pozyskanie informacji o możliwościach poprawy realizacji usług, tak by jak najlepiej spełniać oczekiwania Klienta.
 3. Po wypełnieniu ankiety Klient otrzymuje automatycznie wygenerowany kod rabatowy, który uprawnia do uzyskania 10% zniżki na jednorazowe zakupy na stronie Grzybtest.pl w trakcie trwania akcji promocyjnej.
 4. Aby skorzystać z Kodu rabatowego należy wpisać podany ciąg znaków podczas składania zamówienia na stronie, w polu „Kod kuponu”, a następnie zatwierdzić przyciskiem „Zastosuj kupon”.
 5. Użycie Kodu rabatowego spowoduje obniżenie wartości zamawianych produktów o 10%.
 6. Wartość kodu rabatowego łączy się z innymi promocjami na stronie.
 7. Osoby, które otrzymają Kod rabatowy nie muszą go wykorzystać podczas zakupów – wtedy pole „Kod kuponu” należy pozostawić niewypełnione.
 8. Termin ważności Kodu rabatowego upływa w dniu 30 czerwca 2020 roku.
 9. Kod rabatowy nie może być rozpowszechniany i udostępniany innym osobom, czy instytucjom. Rozpowszechnianie i udostępnianie kodu rabatowego wiąże się z naruszeniem niniejszego Regulaminu.

VI. Płatności

 1. Płatności realizowane są poprzez usługę płatniczą tpay.com.
 2. Klient po wybraniu odpowiedniej dla siebie formy płatności zostaje przekierowany na stronę wybranego banku celem dokonania elektronicznej płatności.
 3. Klient może również skorzystać ze sposobu płatności realizowanego przez Pocztę Polską S. A. tj. bloczek pocztowy, który po wygenerowaniu Klient może opłacić w dowolnym punkcie Poczty Polskiej.

VII. Dostawa

 1. Produkty zamówione w serwisie internetowym grzybtest.pl (zestaw Grzybtest lub Wymaz) dostarczane są za pośrednictwem usługi Paczka+ oferowanej przez Poczta Polska S. A. i firmę kurierską DPD, pod adres wskazany w formularzu zamówień.
 2. Serwis internetowy grzybtest.pl zastrzega sobie prawo realizacji zamówienia wyłącznie poprzez wskazaną przez siebie formę dostawy.
 3. Przesyłki z zestawem Grzybtest wysyłamy do Klienta od poniedziałku do środy i są one dostarczane w czasie 12-48h kurierem DPD albo 48-72 godzin („PACZKA+”).
 4. Badanie należy wykonać w ciągu 2-3 dni od odebrania przesyłki.
 5. Odesłanie zestawu Grzybtest do laboratorium powinno nastąpić w tym samym dniu lub następnego dnia po wykonaniu badania. Klient powinien odesłać przesyłkę z zestawem Grzybtest od poniedziałku do środy.
 6. Paczki zwrotne realizowane są wyłącznie za pośrednictwem usługi Paczka+ oferowanej przez Poczta Polska S. A. 
 7. Wymazy zamawiane bez zestawu Grzybtest wysyłamy do Klienta listem poleconym od poniedziałku do piątku.
 8. Wymazy należy wykonywać w ciągu tygodnia od odebrania przesyłki.
 9. Po wykonaniu badania Wymaz należy odesłać do laboratorium w ciągu dwóch dni.
 10. Raporty z badań Klient otrzymuje drogą mailową w ciągu 10 dni od otrzymania przesyłki przez laboratorium.
 11. Kupujący nie ponosi dodatkowych kosztów transportu (koszt dostawy w obie strony uwzględniony jest w kwocie zamówienia).
 12. Kupujący ponosi koszt transportu za paczki zwrotne do laboratorium w sytuacji, gdy odsyła produkty grzybtest za pomocą innych form transportu niż wymienione w punkcie 6.
 13. Nie wysyłamy przesyłek za pobraniem.
 14. Nie wysyłamy przesyłek za granicę.
 15. W przypadku nieodebranej przesyłki przez Klienta w terminie i zwrócenia jej do sprzedającego, nie ma możliwości ponownego wysłania tej samej przesyłki (ze względu na specyfikę produktu). W takim wypadku Klientowi nie przysługuje zwrot pieniędzy za niedostarczoną przesyłkę.
 16. W przypadku niewykonania przez Klienta badania w ciągu 7 dni od odebrania przesyłki Biospekt nie odpowiada za uszkodzenie produktu (np. przesuszenie podłoży) wynikłe w związku ze zbyt długim przechowywaniem.
 17. W przypadku nieodesłania zestawu Grzybtest przez Klienta w odpowiednim terminie po wykonaniu badania, Biospekt może odmówić przeprowadzenia analizy liczebności wyrosłych kolonii w sytuacji gdy podłoża są przerośnięte i uniemożliwiają dokładne zliczenie kolonii grzybów pleśniowych.

VIII. Prawa i obowiązki Usługobiorcy:

 1. Niedopuszczalne jest umieszczanie w Serwisie Internetowym treści o charakterze bezprawnym.
 2. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz niedostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych Usługodawcy następujących treści:
  a) niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,
  b) naruszających dobra osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy, naruszających ogólnie przyjęte normy społeczne lub dobre obyczaje,
  c) powodujących zaburzenie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Usługodawcy lub innych podmiotów biorących udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną.

IX. Reklamacje i zwroty zakupionych towarów

 1. Ewentualne uszkodzenia powstałe podczas dostawy należy niezwłoczne zgłosić pracownikowi Poczty Polskiej/kurierowi DPD oraz powiadomić o tym fakcie Serwis Internetowy grzybtest.pl
 2. Ze względu na specyfikę usługi, nie ma możliwości zwrócenia zakupionego zestawu Grzybtest po jego wysłaniu.
 3. Oferowane zestawy Grzybtest podlegają wewnętrznej kontroli jakości i spełniają najwyższe wymagania. W wyniku transportu dochodzi czasami do zanieczyszczenia produktu. Jeśli Klient zauważy uszkodzenie lub zanieczyszczenie produktu, zobowiązany jest poinformować o tym fakcie serwis grzybtest.pl mailowo lub telefonicznie i wstrzymać się z wykonaniem testu do czasu konsultacji z dostawcą.
 4. Reklamacje zakupionego zestawu Grzybtest należy zgłosić w dniu otrzymania przesyłki lub najpóźniej następnego dnia po jej otrzymaniu. Po tym czasie reklamacje nie będą uwzględniane, gdyż uszkodzenie zestawu Grzybtest mogło nastąpić w późniejszym czasie z winy kupującego.
 5. W przypadku zgłoszenia reklamacji zestawu Grzybtest konieczna jest dokumentacja fotograficzna zestawu i przesłanie jej na maila grzybtest@biospekt.pl.
 6. W przypadku uszkodzenia zestawu Grzybtest produkt należy odesłać do sprzedającego, który zobowiązany jest zapewnić bezpieczną metodę utylizacji produktu.
 7. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni od daty wpłynięcia reklamacji.
 8. Po pozytywnym rozpatrzeniu zgłoszonej reklamacji, produkt nią objęty zostanie wymieniony na inny, wolny od wad. Jeśli będzie to niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów tego produktu), sprzedający zwróci Klientowi równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu do wyboru inne, dostępne produkty.
 9. Zgodnie z Ustawą z 30 maja 2014 roku „O prawach konsumenta” Dz. U. 2014 poz. 827, artykuł 38, punkt 4, ze względu na swój charakter, zestaw Grzybtest jest przedmiotem ulegającym szybkiemu zepsuciu i nie może zostać zwrócony. Z tego tytułu Klient nie może zrezygnować z zamówionej usługi i odstąpić od umowy zawartej na odległość po terminie wysyłki zestawu.
 10. Klient może zwrócić zakupiony Wymaz w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki, po warunkiem, że produkt jest w stanie nienaruszonym. Chęć zwrotu Wymazu należy zgłosić wysyłając stosowne oświadczenie na adres mailowy grzybtest@biospekt.pl.

X. Postanowienia końcowe

 1. Informacje znajdujące się na stronach naszego serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów serwisu grzybtest.pl, składa ofertę kupna na warunkach podanych w opisie produktu oraz Regulaminie.
 2. Serwis internetowy grzybtest.pl nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wykonanie zobowiązań wynikających z umowy sprzedaży w sytuacjach wyjątkowych, na które nie miał wpływu mimo zachowania należytej staranności. W takim przypadku realizacja zamówienia zostaje przedłużona o czas trwania w/w sytuacji.
 3. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z realizacją niniejszego Regulaminu jest sąd właściwy dla siedziby grzybtest.pl.
 4. Regulamin określa zasady zakupów w serwisie internetowym grzybtest.pl. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w Regulaminie.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz Ustawy „O prawach konsumenta” z 30 maja 2014 roku (Dz. U. 2014 poz. 827).

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

W związku z zakupem produktów ze strony grzybtest.pl oferowanych przez firmę Biospekt sp. z o.o. przyjmuję do wiadomości, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest firma Biospekt Sp. z o.o., 30-387 Kraków,
  ul. Gronostajowa 7, zwana dalej Biospekt.
 2. Przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji usług oferowanych przez firmę Biospekt.
 4. Biospekt będzie przetwarzał dane osobowe w postaci imienia i nazwiska, adresu e-mail, adresu wysyłki oraz numeru telefonu.
 5. Biospekt może wykorzystywać zdjęcia grzybów pleśniowych, które wyrosły podczas inkubacji w działaniach marketingowych.
 6. Podanie danych jest warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia, a odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości realizacji usługi.
 7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 9. Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do rozliczenia wykonania usługi oraz 5 lat po zakończeniu usługi w celach statystycznych i marketingowych firmy Biospekt.
 10. W sprawach związanych z Państwa danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem poczty elektronicznej: biuro@biospekt.pl.
 11. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 12. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 13. Zamówienie produktów ze strony grzybtest.pl jest równoczesne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach realizacji usługi.
Scroll to top