Polityka zwrotów i rezygnacji

  1. Uszkodzenia produktu wynikłe z transportu należy niezwłocznie zgłosić pracownikowi Poczty Polskiej S. A. oraz powiadomić o tym fakcie Serwis Internetowy grzybtest.pl.
  2. Ze względu na specyfikę produktu nie ma możliwości zwrotu zakupionego zestawu Grzybtest po jego wysłaniu do Klienta.
  3. Oferowane produkty podlegają wewnętrznej kontroli jakości. Jeżeli Klient zauważy uszkodzenie lub zanieczyszczenie produktu zobowiązany jest o tym fakcie niezwłocznie poinformować Serwis Internetowy Grzybtest.pl na adres mailowy grzybtest@biospekt.pl lub telefonicznie po numerem (+48 12) 664 54 41.
  4. Reklamacje zakupionego produktu należy zgłosić najpóźniej następnego dnia po otrzymaniu przesyłki.
  5. W przypadku zgłaszania reklamacji zestawu Grzybtest Klient zobowiązany jest nadesłać dokumentację fotograficzną zestawu i przesłania jej na adres mailowy grzybtest@biospekt.pl.
  6. W przypadku uszkodzenia zestawu Grzybtest produkt należy odesłać do sprzedającego, który zobowiązany jest zapewnić bezpieczną metodę utylizacji produktu.
  7. Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 14 dni od dnia ich zgłoszenia.
  8. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji produkt nią objęty zostanie wymieniony na nowy. W przypadku wyczerpania zapasów tego produktu sprzedający zobowiązany jest do zwrotu Klientowi równowartości ceny produktu lub wymiany na inny dostępny produkt po wcześniejszej konsultacji z Klientem.
  9. Klient może zwrócić zakupiony Wymaz w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki, pod warunkiem, że produkt jest w stanie nienaruszonym. Chęć zwrotu Wymazu należy zgłosić wysyłając stosowne oświadczenie na adres mailowy grzybtest@biospekt.pl.
  10. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” artykuł 10 punkt 3, ze względu na swój charakter, zestaw Grzybtest jest przedmiotem ulegającym szybkiemu zepsuciu i nie może zostać zwrócony. Z tego tytułu Klient nie może zrezygnować z zamówionej usługi i odstąpić od umowy zawartej na odległość po terminie wysyłki zestawu.
Scroll to top